Agu 25, 2016

Muhammad Teladanku – MUTE

Muhammad Teladanku – MUTE Buku Seri kisah sirah nabawi Rasulullah Muhammad SAW pertama di Indonesia untuk anak-anak yang disampaikan dalam bentuk dongeng, yang secara gamblang dan lugas mengenal...
Agu 25, 2016

24 Nabi dan Rasul Teladan Utama

Kisah Cerita 24 Nabi dan Rasul sebagai Teladan Utama umat manusia, yang telah lama kita nantikan dari SYGMA DAYA INSANI kini segera terbit. Paket Buku Kisah Cerita 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama ini ...